Termat & Kushtet

 1. Përkufizime:
 2. Bli Pa Kufi - (www.blipakufi.al) është një sistem web online, në pronësi të Bli Pa Kufi. Ky sistem mundëson përdorin e shërbimeve të ndryshme, sipas këtyre Kushteve të përgjithshme.

 

 1. Bli Pa Kufi - është një kompani tregtare që ofron shërbime disa nga të cilat mund te behen përmes faqes së internetit blipakufi.al

 

 1. Shërbimet - nënkupton të gjitha shërbimet që mund t’i ofrojë Bli Pa Kufi sh.p.k klienteve përmes sistemit web blipakufi.al

 

 1. Artikuj - nënkupton të gjitha produktet,te cilat mund të porositen nga blipakufi.al

 

 1. Klient - është një përdorues I cili ben porosine përmes sistemit web blipakufi.al

 

 1. Korrier - është një person i përfshirë në dergesen e porosise nga blipakufi.al

 

 1. Porositë dhe dërgesat – klienti dorëzon një porosi që realizohet përmes zbatimit të rregullt të veprimeve të mëposhtme:
 2. Përcaktohet vlera e artikujve të porositur dhe shtypet butoni “Shto në shportë” i vendosur përpara Produktit, dhe konfirmohet porosia duke shtypur butonin “Porosit”;

 

 1. Bli Pa Kufi mer porosinë dhe e nis ate me ane te korrierit.

 

III. Çmimet dhe mënyrat e pagesës:

 1. Çmimet e artikujve, paketimit të tyre dhe çmimet e dërgesës dhe mënyrat e pagesës përshkruhen faqet informuese te sistemit blipakufi.al

 

 1. Të gjitha çmimet e paraqitura në faqet e blipakufi.al përfshijnë TVSH-në.

 

 1. Nëse anullohet porosia pasi klienti të ketë paguar online, ky i fundit ka të drejtë të porosisë artikuj të tjerë me të njëjtën vlerë ose vlera e paguar do t’i kthehet.

 

 1. Rimbursimi i çmimit të paguar bëhet brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e faturës për rimbursim.

 

 1. Të dhënat personale
 2. Bli Pa Kufi ka të drejtë të mbledhë dhe të përdorë informacion për Klientet e saj kur ata dergojne infot personale.

Informacioni identifikues i një personi mund të përfshijë emrin, mbiemrin, adresën, numrin e telefonit, emailin, gjininë dhe çdo informacion që përdoruesi e jep në mënyrë të vullnetshme gjatë porosise.

 

 1. Përveç qëllimeve të parashikuara në Kushtet e përgjithshme, Bli Pa Kufi mbledh e përdor informacione edhe për t’u ofruar klientëve shërbime të reja (falas ose me pagesë), për promocione, për organizimin e eventeve, pyetësorëve, anketave etj.

 

 1. Duke pranuar Termat dhe kushtet, klienti pranon që të dhënat e tij/saj personale të përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Klienti mund të çregjistrohet në çdo kohë duke dërguar një email në adresën [email protected] / [email protected]

 

 1. Bli Pa Kufi merr përsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për klientet e tij dhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur ka marrë miratimin e shprehur të klientit ose në të gjitha rastet e parashikuara me ligj.

 

Te dhenat, Permbajtja dhe Informacionet, te cilat ndodhen ne kete sistem jane pronesi e Bli Pa Kufi eshte e ndaluar kopjimi apo cfare do lloj aktiviteti pa lejen e Bli Pa Kufi